השתלמות מורים – פיתוח אישי לתלמיד – 16/11

פיתוח אישי של התלמיד מאפשר לשים דגש על העולמות הלא-פדגוגיים ולנסות לפתח את התלמיד תוך מחויבותו לתהליך. פיתוח אישי עוסק בהתפתחות החברתית, הקהילתית, קביעת חזון ויעדים אישיים ותכנית אישית. זו גם הדרך לקיום מודל חניכה.