הכשרת מורים – מודל החניכה – 8/12

כיצד באמת בודקים התפתחות של תלמיד.

הציונים הם מדד אחד. גם אותם אפשר לנתח בצורות שונות.

מה לגבי התפתחות חברתית, רגשית, מנטאלית? מה לגבי ערכים כגון הסיוע לזולת או ההתנדבות?

איך נרתום את התלמיד לתהליך?

כל זאת, בהשתלמות החניכה