בלוג

העיסוק בניתוח מגמות וחיזוי עתידים משיק לנושאים רבים ומרתקים. הניתוח יוצר עניין והקשרים המורכבים בין נושאים שונים מוסיף לפעילות עניין נוסף.

כמובן, שעיסוק ״מדעי״ אקדמי בניתוח עתידים אינו פשוט ומעסיק בכירים באקדמיה. אך הנסיון לזהות התפתחויות ולשער אילו עתידים אפשריים, אינו מחוייב בתארים רשמיים אלא במיומנויות שמיד נפרט ובידע מקדים בסיסי. עצם העיסוק בנושא בונה ומחזק כישורים ומיומנויות חשובים.

תכנית ״עתידיום״ אשר מבוססת על הרצאות בסיס בתחום ובעיקר על עבודת צוות וחשיבה מפתחת את הכישורים הללו.

מיומנות ראשונה שניתן לרכוש או לחזק היא היכולת לשאול שאלות. רב הנסתר על הגלוי ועל כן חשיבה אמיתית מצריכה שאילת שאלות הבנה ושאלות התרסה ״היפכא מסתברא״). השאלות נובעות מעצם הנתונים במאגרי המידע ומתוך רצון להבין בתחומים שבהם לא עסק עד כה הצוות ״חוקר״. פיתוח מיומנות זו מחזקת את החשיבה הביקורתית והעצמאית של הפרטים בצוות ה״חוקר״.

מאחר ולא ידוע העתיד, לא קיים פתרון לשאלות או כנהוג לומר, ״פתרון בית ספר״ ועל כן קיים חופש לחשיבה יצירתית וגמישות מחשבתית. אין הכוונה לחופש בלתי מוגבל בדמיון, והצוות החוקר נדרש להציג מתודולוגיה כלשהי של דרך החשיבה, אם בעל פה ואם באופן ויזואלי, במצגת שיציג, אשר בה יפרוש את מחשבותיו וניתוחו. פה המקום לשלב כישורי פרזנטציה וללמד כישורי אינפוגרפיקה.

ככל שיעמיק הצוות ה״חוקר״ בתהליכי החשיבה, יתברר לו כי תחומים נוספים וגורמים מעכבים ומקדמים קשורים לנושא. החשיבה נעשית מורכבת יותר, רב תחומית ורב ממדית. ייתכן ויצטרך הצוות ה״חוקר״ לגבש מתודולוגיה של הצגה או חשיבה מטריציונית או אחרת. המורכבות באה לידי ביטוי גם בסוגיות של אתיקה ומוסרהכנה נכונה טרם התכנית ותשומת לב במהלכה, יאפשרו עיסוק משמעותי בתחום זה. אם יחשוב הצוות ה״חוקר״ על פתרונות ומיזמים לעתיד, אשר יוכלו להוות פתרון לאתגר כזה או אחר, יתבקשו הם להציג מי בעלי העניין המעכבים והמקדמים וכיצד ניתן לרתום אותם. 

אחת הדרכים לנסות ולהתחקות אחר תהליכים עתידיים או לבחון אותם ואת צדדיהם המעשיים, היא להשתמש בדמיון מודרך. למשל: רכב אוטונומי – עיצמו עיניים ודמיינו עצמכם נכנסים לרכב, אתם הרי לא נוהגים, מה תעשו? איך ייראה פנים הרכב? ואולי תוכלו לשלוט על ה״נוף״ המוקרן בחלונות? ומרגע שהגעתם לעבודה, לאן יפנה הרכב? להביא אדם אחר ליעדו? אז אולי אין צורך בחניונים? וכן הלאה…..

כדי להציג את רעיונותיו יוכל להשתמש ה״חוקר״ במיומנויות של סטוריטלינג.

ניתוח עתידים הוא כר מצוין לחיזוק כישורי חשיבה אסטרטגית והבעה חזונית אך מחייב בניית תשתית ידע מסוימת ומתודולגית הדרכה בצד סדנאות כגון חשיבה יצירתית בצוות, אינפוגרפיקה ואתיקה, אך הרווח בהתמודדות עימה, הוא פיתוח מיומנויות מסדר חשיבה גבוה, גיבוש רעיונות ועידוד עבודת צוות.